Pelaa pokeria, rulettia ja muita lasvegas-pelejä verkossa

Uhkapeli

Uhkapeli

Suomen pelijärjestelmä

Suomessa pelaamista säännellään Suomen arpajaislailla. Kolme pelitoiminnalla on yksinoikeus järjestää pelejä maanosassa; Veikkaus, RAY ja Fintoto. Ahvenanmaalla pelaamista harjoittaa PAF.

Suomessa käytetyn monopolijärjestelmän tavoitteena on rajoittaa pelien aiheuttamia sosiaalisia ja terveydellisiä haittoja; Kuten hallitsematon uhkapeli, rikollisuus ja järjestelyt sekä pelien rehellisy

ys ja kuluttajien oikeusturva.

Euroopan unioni sallii kilpailun rajoittamisen tietyin edellytyksin: monopolin ennakkoedellytys on todellinen ja johdonmukainen pyrkimys saavuttaa tavoitteet, jotka on asetettu haittojen rajoittamiseksi, ja täyttämistä säännellään parlamentissa ja Euroopan unionin komissiossa .

Pelituloja käytetään Lotteries Actin mukaisiin hyötyajoneuvoihin.

Veikkauksen tarjoamien pelien voittojen jakamista päättää opetus- ja kulttuuriministeriö.
RAY: n tarjoamien pelien voittojen jakautumista hallinnoi sosiaali- ja terveysministeriö RAYn ehdotusten perusteella. RAY vastaa etujen jakamisesta ja käytännön syistä, jotka liittyvät valvontaan ja etujen arviointiin.
Fintoton tarjoamien pelien voitonjaosta säädetään Lotteries-säädöksellä. Maa- ja metsätalousministeriö vastaa toteutukseen

Pelituloja käytetään seu raavien kohteiden rahoittamiseen:

 

Tiede, taide, urheilu ja nuorisotyö (Veikkaus)
Sosiaali- ja hyvinvointiorganisaatioiden, vähemmän onnettomien ja sodan veteraanien kuntoutuksen (RAY Lottery99.com)
Hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistäminen (Fintoto)

Kansallinen poliisilautakunta vastaa uhkapelien ja muiden pelien mainonnan valvonnasta.

Rahapelien aiheuttamien haittojen seuranta ja tutkimus hoitaa sosiaali- ja terveysministeriö, joka vastaa myös näiden haittojen ehkäisemisestä ja hoitojen kehittämisestä. Ministeriö täyttää nämä velvoitteet yhteistyössä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa.

Kaikki uhkapelejä on kielletty alle 18-vuotiaille, koska muutos tuli voimaan 1.7.2011. Se on selvästi vähentänyt nuorten uhkapeliä. Vastuu ikärajan valvonnasta kuuluu pelitoimijoille sekä pelien edustajille ja myyjille. Ikärajan valvonnan laiminlyönti voi johtaa rikosoikeudelliseen vastuuseen.

468 ad